Yleiskuvaus Loisto Windows PC / Iso Loisto / Loisto mobiili karttavalikoimasta*

*Loisto Mariner -ohjelman karttakuvaukset löytyvät Loisto Mariner -osiosta.

Kaikki Loisto-navigointiohjelmat käyttävät samoja, viranomaislähteisiin perustuvia kartta-aineistoja. Liikennevirastolta hankitut digitaaliset merikartta-aineistot muokataan Loistojen tarkkoihin veneilykarttoihin erityisesti navigointikäyttöön sopiviksi.

Kaikkien Loisto-ohjelmien hintaan sisältyy tarkimmat saatavilla olevat koko Suomen maastokartat 1:5 000 – 1:10 000 mittakaavaa vastaavalla tarkkuudella.

Maastokartoilla on hyvin kattavasti Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuottamat syvyyskäyrät ja -pisteet myös sisämaan vesistöistä – alueilta, joille ei ole saatavilla merikorttiaineistoa. Lisäksi kaikkien Loisto-ohjelmien mukana tulee runsaasti yleiskartta-aineistoja.

Korkealaatuiset suomalaiset aineistot, Loistojen ainutlaatuinen karttamoottori ja vektorimuotoiset kartat mahdollistavat monia veneilyä ja ulkoiluharrastuksia tukevia karttatoimintoja. Voit muuttaa karttanäytön suuntaa veneen kulkusuunnan mukaiseksi, tehdä automaattisia reittejä ja muokata näkymiä joustavasti, esimerkiksi jakamalla näytön kahteen eri kartta-aineistoa sisältävään ikkunaan.

Loistoissa on Suomen osalta myös mahdollisuus käyttää yhdistelmäkarttaa: meri- ja maastokartan yhdistäminen tuo runsaasti lisätietoa karttanäkymään.

Erilaisia karttapaketteja voidaan liittää Loisto Windows PC ja Iso Loistohin ostovaiheessa ja lisäkarttoja voi hankkia jälkikäteen Karttakauppa.fi:stä. Suomen alueen tarkkojen veneilykarttojen hinnat alkaen 14,90 €/yksi veneilykartta.

Liikenneviraston virallisiin digitaalisiin merikartta-aineistoihin pohjautuvien tarkkojen veneilykarttojen lisäksi saatavilla on kiinteistörajat sekä S57 merikartta-aineistoihin perustuvat Ruotsin ja Viron rannikkoalueet.Merikartat Suomesta

Loistojen tarkat veneilykarttasarjat Suomen meri- ja järvialueilta noudattavat Liikenneviraston Meriosaston painettujen karttasarjojen alueita.

Loistojen kartoissa merikarttojen värit ja merkit kuvataan samansuuntaisesti kuin painetuissa kartoissa. Painettuja karttoja lukemaan tottuneen on helppo ymmärtää myös Loistojen karttoja, sillä niissä tummempi sininen kuvaa matalaa vettä ja vaaleampi syvää – toisin kuin monien karttaplottereiden aineistoissa. Turvalaitteet saat näkymään kartalla joko tutuilla karttamerkeillä tai varsinaista väritystä vastaavina päivämerkkeinä. Yöllä ajavaa kiinnostavat valotiedot ilmestyvät kartalle halutessasi.

Loisto-merikartta

Loiston tarkka veneilykarttasarja

Kartan värit ja merkit noudattavat digitaaliseen muotoon sovitettuna painettujen karttojen merkintöjä.

Karttamerkit ja päivämerkit

Turvalaitteet ja merimerkit

Voit valita turvalaitteiden ja merimerkkien esittämistavaksi joko Loiston päivämerkit tai tutut karttamerkit.

Valotiedot

Valotiedot

Yöllä ajavaa kiinnostavat valotiedot voi tarvittaessa lisätä napista kartalle. Turvalaitteiden tiedot tekstimuodossa.Maastokartat Suomesta

Kaikkien Loisto-ohjelmien mukana tulee 1:5 000 – 1:10 000 tarkkuutta vastaavat maastokartat koko Suomesta. Mikäli käytössäsi on myös tarkkoja veneilykarttasarjoja, toimivat ne yhdistelmänä alueilla, joissa aineistot menevät päällekkäin.

1:20 000 maastokartta

Maastokartta

Loiston maastokartta. Kuvassa näkyy maastokartan sisältämiä vesialueiden syvyyskäyriä.Maasto- ja merikarttojen yhdistäminen

Loistojen kartoilla veneily sujuu mukavasti ja turvallisesti. Tarkkojen veneilykarttasarjojen tiedot ovat kattavat ja luotettavat. Kartat perustuvat samaan digitaaliseen aineistoon, josta myös painetut viralliset merikartat tehdään. Huomaa kuitenkin, että vain Liikenneviraston painetut merikartat ja ENC-aineistot ovat virallisia Liikenneviraston Meriosaston karttoja.

Väyliltä poiketessa ja esimerkiksi pienveneillä tai meloen liikkuessa päädytään vesille, joita ei aina ole kartoitettu tarkasti merikartoille. Tällöin maastokartta-aineistot tarjoavat korvaamatonta lisätietoa pohjan muodoista ja rantavesien luonteesta. Lisätiedot tekevät navigoinnista turvallisempaa.

Yhdistämällä merikartalle maasto-aineistoa erottuvat matalikot selkeinä harjanteina ja niin pintakiviä kuin pinnanalaisia karikoitakin ilmestyy lisää ruudulle. Maastoaineistossa on lisäksi kattavasti tietoa ruovikoista, mikä helpottaa retkiveneilijän rantautumissuunnitelmia

Maastoaineisto tuo toki runsaasti lisätietoa myös maa-alueista. Valitse meri- ja maakarttayhdistelmä, mikäli veneilet rannikolla tai sisävesillä, ja saat tietoa myös veneretkien saarikohteista.

Yhdistelmäkartta

Loiston karttanäkymä kahdessa kehyksessä

Vasemmalla on tavallinen merikarttaote ja oikealla yhdistetty meri- ja maastokartta, jossa matalikko erottu omalla kuviollaan.

Yhdistelmäkartta

Kohde eri kartta-aineistoilla

Voit tutkia eri kartta-aineistoja myös rinnakkaisissa karttaruuduissa, joko samassa tai eri mittakaavassa. Kuvassa vasemmanpuoleisessa ruudussa on merikarttaa ja oikealla maastokarttaa samalta alueelta

Maastokartta

Kuvassa on Loiston maastokarttanäkymä Jurmosta.Kartat Ruotsista ja Virosta Loisto Windows PC / Iso Loisto

Loistojen kartta-aineistot ulottuvat myös Suomen aluevesien ulkopuolelle. Loisto navigointiohjelmien ominaisuudet ovat käytössäsi myös näillä alueilla liikkuessasi ja karttojen väritys ja merkistöt ovat lähes yhtenäiset Suomen osuuksien kanssa. Viron ja Ruotsin sarjat on tuotettu maiden merenkulkuviranomaisten S57-standardiaineistosta. Aineisto ei vastaa sellaisenaan suomalaisia merikarttoja, sillä tietosisältöä on huomattavasti vähemmän tarjolla.

S57-merikartta

S57-karttanäkymä

Loiston S57-aineistoon perustuvaa karttaa.Huomautus karttojen käytöstä

Veneillessä navigointiohjelmat eivät korvaa painettuja karttoja tai ECDIS/ENC-järjestelmää ja -karttoja.

Tämä tuote ei korvaa virallista merikarttaa. Liikennevirasto ei vastaa mahdollisista alkuperäisen merikartta-aineiston ja lopputuotteen välisistä eroista. Aluksella tulee aina olla virallinen paperille painettu merikartta tai virallisella ENC-aineistolla varustettu tyyppihyväksytty ECDIS-järjestelmä.

Huom! Suomen merikartat on tuotettu erillisluvalla Liikenneviraston tekijänoikeudella suojatusta merikartta-aineistosta.

Uusi Loisto ja Iso Loisto navigointiohjelmiin sisältyvät VATU-tiedot ovat Liikenneviraston Meriosaston ylläpitämää, turvalaitteita koskevaa perusinformaatiota eikä tietoja ole sellaisenaan tarkoitettu navigointikäyttöön. Liikennevirasto ei vastaa tietojen käytöstä tai niiden tulkinnasta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Loistojen 2015 ja sitä uudempien versioiden tarkat veneilykartat on päivitetty Liikenneviraston digitaalisesta merikartta-aineistosta 1/2015. Loistojen maastokartat ovat vuoden 2014 alun tietojen mukaisia.

7/2016 alkaen Loisto Mobiiliin ja Loisto Windows PC -tuotteisiin on saatavilla maksullinen veneilykarttapäivitys. Veneilykartat päivittyvät 6/2016 tilanteen mukaisiksi: päivittyneet sarjat ovat A, B, C ja M ja uutena sarjana mukana on sarja P.

Lisäkarttoja Loisto-ohjelmiin voi ostaa Karttakauppa.fi:stä.