Iso Loiston myynti on päättynyt helmikuussa 2020

Tuotetuki aiemmin hankituille ohjelmille:

https://www.loistonavigointi.fi/tuki-2/

loisto@karttakeskus.fi

Iso Loisto-ohjelman tekninen tuki jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Mitään tuotekehitystä vaativaa ohjelmien elinkaaren pidentämiseksi ei tehdä. Ohjelmat toimivat niissä koneissa joihin ne on asennettu mutta esim korvaavia dongleja ei ole saatavilla enää.

Karttakeskus keskittyy jatkossa vain Loisto Mariner -mobiiliohjelman kehitykseen ja ylläpitoon. Korvaavaa Windows PC -ympäristön navigointituotetta ei ole suunnitteilla.

Iso Loisto

Iso Loisto on navigointiohjelmien raskassarjalainen. Uusi Loisto ja Iso Loisto yhdistettiin saman tuotenimen alle yhdeksi tuotteeksi 2013. Iso Loiston ominaisuudet eivät lopu kesken, se on erinomainen hankinta vaativalle veneilijälle ja myös ammattikäyttöön.

Ensimmäiset Loisto-ohjelmat kehitettiin ammattiliikenteen tarpeisiin. Ohjelmien isä Hannu Säles on toiminut parinkymmenen vuoden ajan yhteistyössä ammatti- ja huviveneilijöiden, pelastustyöntekijöiden ja viranomaisten kanssa. Siksi ohjelmavalikoimasta löytyy poikkeuksellinen kokoelma karttoja ja ominaisuuksia suomalaisen huviveneilijän ja ammattilaisen tarpeisiin.

Ohjelman liitännät veneen hallinta- ja mittarilaitteisiin tekevät Iso Loistosta mielenkiintoisen vaihtoehdon sekä vaikeissa oloissa liikkuville että esimerkiksi purjeveneen suorituskyvystä kiinnostuneille veneilijöille. Iso Loistosta voidaan tehdä myös erikseen räätälöityjä versioita ammattimaisen veneilyn tarpeisiin.

Järjestelmävaatimukset

 • Iso Loisto toimii vain PC-tietokoneissa
 • Windows XP tai uudempi käyttöjärjestelmä: Windows 7 / 8 /10
 • Huom! ohjelma ei toimi Windows 8 RT järjestelmässä eikä siitä ole myöskään tekeillä versiota RT-laitteisiin

Iso Loisto toimitetaan USB-muistitikulla. Ohjelman asentamiseen kartta-aineistoineen tarvitaan vapaata kiintolevytilaa noin 5 Gt.

Ohjelma on suojattu lisenssikohtaisella USB-donglella, jonka täytyy olla liitetty tietokoneeseen aina ohjelmaa käynnistettäessä.

Lisensiin asennusoikeus on yhteen työasemaan. Koneen vaihtuessa tai rikkoutuessa voidaan lisenssi vapauttaa, jotta ohjelma voidaan asentaa uudelle saman käyttäjän koneelle.

Toimintojen läpikäynti

Iso Loiston perusnäkymä

Iso Loisto on suunniteltu siten, että sitä olisi helppo käyttää niin kotikoneella kuin kannettavalla tietokoneella liikkuvassa veneessä.Toiminnallisuudet on rakennettu karttanäkymän ympärille. Näyttö jakaantuu neljään osaan

 1. Yläreunan valikot ja toimintonäppäimet
 2. Yhdestä neljään eri karttanäkymään jaettava karttanäyttö
 3. Laidasta haluttaessa löytyvä sijoitettu komentopalkki
 4. Tilarivi

Iso Loisto käyttöliittymä ja karttanäkymä.

Hiirellä voi toteuttaa monet perustoiminnoista kuten kartan siirtelyn, kartta-aineiston valinnat, reititykset ja kohteiden lisäämisen. Näppäimistö on kuitenkin hyvä olla käsillä, sillä sitä tarvitaan nimistöhauissa ja erilaisissa tekstinsyöttötilanteissa.

Mittaripaneli, toimintopalkki, komentopalkki ja tilarivi

Mittaripaneliin saat näkyville ohjelman kertomia arvoja ja veneen tietokoneeseen liitettyjen NMEA-laitteiden tuottamia tietoja.

Sekä tekstien värejä että kokoa voidaan muuttaa olosuhteisiin sopivaksi. Säädöt helpottavat ohjelman käyttöä kirkkaalla säällä ja pimeällä. Suurilla kirjaimilla varustettua mittaripanelia pystyy lukemaan metrienkin päästä.

Toimintopalkkiin voi valita tarvittavia toimintoja. Tilarivillä näkyy koko ajan osoittimen kohdan koordinaatit sekä osoittimesta laskettu etäisyys alukseen ja kulkuaika. Niiden kokoa voi muuttaa. Kovassa kelissä suurikokoisia elementtejä on helpompi käyttää.

Iso Loisto mittaripaneeli ja navigoinnin seuranta.

Alasvetovalikko

Hiiren oikean näppäimen takana on alasvetovalikko, jolla saa erilaisia kartalla tehtäviä toimintoja käyttöön. Valikon toiminnot vaihtelevat sen mukaan, millaisen kohteen kohdalla hiirtä on klikattu.

Iso Loisto ponnahdusvalikko, harppi, karttatyypit yms.

Ohjelma-asetukset

Voit muuttaa suurta osaa Iso Loiston asetuksista käyttötottumustesi ja toiveittesi mukaisiksi. Säädettäviä kohteita ovat mm. kirjasinfontit, värit, viivan paksuudet, käytettävät yksiköt ja kartalla näkyvät kohteet.

Simulointi

Aluksen kulun ja navigoinnin simulointi

Ohjelmassa on mahdollista simuloida erityyppisesti käyttäytyviä aluksia. Aluksen paikka näkyy koko ajan kartalla ja sitä voi ohjata. Lisäksi simulointiin kuuluu sorto, joka matkii tuulen, virtausten ja aallokon yhteisvaikutusta.

Turvallisuus

Ohjelma sisältää turvallisuutta parantavia ominaisuuksia

 • Selvälukuiset vektorikartat merellä.
 • MOB-painike (F12), jolla voidaan rekisteröidä välittömästi vahinkopaikka muistiinpanoksi.
 • Yönäyttö, joka parantaa tietokoneen käytettävyyttä hämärässä ja pimeässä.
 • Kartan näyttösuuntaan vaikuttavat keula- ja reitti ylös -toiminnot, joilla estetään tahattomat aluksen kulkusuunnan aiheuttamat virhetulkinnat.

Karttatoiminnot

Karttanäkymä voidaan asettaa seuraamaan liikkuvan veneen sijaintia. Kartalla voidaan liikkua nuolinäppäimillä tai kaksoisklikkauksella, joka keskittää aina napsautuskohtaan. Kartalla haluttu paikka saadaan esille myös esimerkiksi nimistöhaulla.

Karttaa voidaan pienentää ja suurentaa vetämällä hiirellä, painonapeista, "+"- ja "-"-näppäimillä, tai valitsemalla halutun mittakaavan valikosta.

Kehykset mahdollistavat usean eri karttanäkymän valinnan. Eri kehykset voivat olla erimittakaavoissa ja sisältää erilaisia karttoja. Kohdistus on helppo siirtää kehyksestä toiseen kartan asetuksia muuttamatta.

Navigointitoiminnot

Iso Loistossa on runsaasti navigointiominaisuuksia. Osa navigointitoiminnoista on tarkoitettu suunnittelun tueksi ja osa käytettäväksi ajon aikana.

Suuntimat ja harppi

Eri suuntimavaihtoehdot löytyvät komentopalkista. Suuntima veneestä piirtää vektoriviivan veneestä hiiren kursorin osoittamaan paikkaan. Saat tiedot matkasta ja matka-ajasta veneeltä klikkaukseen. Voit myös lukita suuntiman haluamaasi pisteeseen kartalla. Suuntimaa voi käyttää esimerkiksi matkojen arviointiin ja turvallisten kääntymiskohtien määrittämiseen.

Harppia käytetään matkojen mittaamiseen.

Loiston työkaluja, suuntima, harppi, reititys ja automaattireititys.

Automaattisella reititystoiminnolla voit yhdistää harpin pisteet tai suuntimalla määritellyt sijainnit väyliä pitkin reiteiksi.

Kelluvat suuntimat piirretään pysyvästi kartalle. Toiminto vastaa yhdensuuntaisviivainta. Kartalla olevia kelluvia suuntimia voidaan siirtää ja muokata myöhemmin. Kelluvia suuntimia käytetään ristisuuntimien, nousulinjojen ja kääntymispisteiden määrittämiseen.

Suuntimakehä piirtää ympyrän, jonka keskipisteenä on suuntiman alkupiste ja säteenä matka toiseen päähän. Suuntimakehää voidaan käyttää mm. eri kohteiden saavutettavuuden tutkimiseen.

Reitit ja reittiverkko

Reittejä käytetään matkojen etukäteissuunnitteluun. Matkan aikana reittejä voidaan seurata visuaalisesti kartalta tai laittaa autopilotti ohjaamaan reittiä myöten. Voit valita reittien piirtotavan ja värin. Reittipisteet voi nimetä havainnollisesti, esimerkiksi: "Varo rysiä vasemmalla".

Iso Loistossa voi olla kolmenlaisia reittejä

 1. Tavallinen reitti, itse klikkaamalla tehty reitti. Tämä toimii myös autopilotilla.
 2. Reittiverkkoon yhdistettävä itse tehty reitti, joka tehdään väyläverkon osaksi ja jota automaattinen reititys käyttää.
 3. Automaattisesti reititetty reitti. Vain päätepisteet ja pakotuspisteet tallennetaan.

Reitit laaditaan hiiren avulla klikkaamalla uusien reittipisteiden kohdalla. Reittiä voidaan myös muuttaa jälkikäteen. Osa reittipisteistä voidaan tallentaa käyttämään automaattista reititystä. Reittiä käytettäessä reitti laaditaan aina uudestaan automaattisesti.

Reitin seurannasta saat jatkuvasti valinnaisia aika- ja etäisyystietoja Iso Loiston näytölle.

Reitit voidaan siirtää WPL- ja RTE-lauseina muille reittejä hyödyntäville laitteille joko NMEA-lauseina tai gpx-tiedostoina.

Murtoviivat

Murtoviiva on monipuolinen muokkaustyökalu, jolla voidaan muokata ja siirtää pistejoukkoja esimerkiksi telematiikasta joko alueiksi tai reiteiksi. Reittejä ja alueita muokataan tämän työkalun avulla valitsemalla joko uusi tai olemassa oleva piste ja siirtämällä se hiirellä uuteen paikkaan.

Harpilla luodut pisteet voidaan siirtää murtoviivaksi ja siitä edelleen reitiksi tai alueeksi.

Loiston murtoviivan käyttö kartalla.

Kohdeajonäyttö

Iso Loistossa on kohdeajonäyttö, joka piirtää aluksen kohde keskipisteenä piirretylle "häränsilmänäytölle". Kohdeajonäytön mittakaava muuttuu kohdetta lähestyttäessä. Näytölle lasketaan kokoajan etäisyys kohteeseen ja näytetään puomin kärjen koordinaatit.

Kohdeajonäytössä näet aluksen ja kohteen sijainnin ja koordinaatit.

Purjeveneen suorituskyvyn seuranta ja nousulinjat (laylinet)

Iso Loistossa on MS-mittakirjakirjaan perustuva suorituskyvyn seuranta. Iso Loisto osaa piirtää ns. Polar-viivaston suoraan mittakirjasta. Vertaamalla käyrästöä, veneen nopeutta ja tuulta voidaan päätellä ollaanko lähelläkään tavoitearvoja. Haluttuun paikkaan asetettavat laylinet helpottavat optimikulmien löytymistä. Ominaisuus auttaa myös tavallista purjehtijaa ymmärtämään veneen käytöstä.

Purjeveneen suorituskyvyn seuranta, Polar-viivasto.

Nousulinjat näyttävät V-muotoisina vektoreina parhaat linjat tuulen suhteen. Kuvassa vene kulkee lähellä optimikulmaa.

Purjeveneen nousulinjat.

Docking / Predictor

Tämä toiminto laskee ja näyttää aluksen olinpaikan ja asennon jopa minuutin kuluttua tulevaisuudessa kulloisillakin ohjausparametreillä. Lisäksi näyttää paikkahistorian jopa minuutin taaksepäin. Ohjausmuutosten vaikutus voidaan ennakoida tällöin paremmin. Ennusteen laskenta vaatii differentiaalivastaanottimen ja keulasuunnan osoittavan laitteen.

Rantautumisen avustin, ennakoiva aluksen liikkeen näyttö.

Etsintäkuvio (erillinen lisäominaisuus)

Etsintäkuvioita käytetään pelastustoiminnoissa rajaamaan etsintäalue ja määrittämään etsintäalueen läpikäyntitapa. Etsintävelhon avulla on mahdollista laatia rajatulle alueelle jokin seuraavista:

 • Yhdensuuntaiskuvio
 • Laajeneva neliö kuvio
 • Sektorietsintäkuvio

Kuvion parametrit voidaan lähettää muille yksiköille telemaattisesti kuten myös etsinkuvista mahdollisesti tehtävä reittikin.

Iso Loiston etsintäkuvioita voidaan käyttää pelastustoiminnassa.

Muita navigointiapuja

Navigoinnissa voidaan hyödyntää

 • Panelien tietoja
 • Turvalaitteiden tietoja
 • Autopilottia
 • Keula- ja reitti ylös asetusta

Tietovarastot

Iso Loiston tietovarastot koostuvat sekä ohjelman mukana toimitettavista että käyttäjien itse keräämistä. Iso Loiston mukana tulevat nimistö, turvalaitteiden tiedot ja käyntisatamat. Voit itse kerätä seuraavia tietovarastoja: muistiinpanot, reitit, NMEA-talletukset ja talletetut matkat.

Nimistö

Nimistön hakutoiminnolla voidaan siirtää kartan kohdistus minkä tahansa kartalla näkyvän nimetyn kohteen kohdalle. Toiminto helpottaa pikkusaarten ja muiden kohteiden löytymistä. Jos käytössäsi on kaikki Uuteen Loistoon saatavissa olevat aineistot, on käytössäsi yhteensä noin 1,5 miljoonaa nimeä. Nimistöhaun piiriin kuuluvat myös paikannustiedot turvalaitteiden tiedoista, kuten nimistä ja sijaintiselostuksista. Nimistöjä on useita: Fin.Fi, Fingis, Genimap GT, MML-nimistö ja eri tiestöt. Käytettävissäsi olevat kartta-aineistot määräävät myös käytettävissäsi olevan nimistön.

Nimistöhaku ulottuu lisäksi omiin muistiinpanoihin.

Turvalaitteiden tiedot

Turvalaitteista (esimerkiksi merimerkit) saadaan suomeksi ja ruotsiksi seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Sijainti
 • Merenkulullinen tarkoitus
 • Valaistustieto

Käyntisatamatiedot

Iso Loistossa on käytössä satamatiedot Suomen merialueilta (Tornion ja Vehkalahden väliltä) ja lisäksi Saimaalta. Satamat näkyvät kaikilla kartoilla.

Käyntisatamatiedot kartalla Suomen merialueelta ja Saimaalta.

Omat muistiinpanot

Kartalle voidaan tehdä rajoittamaton määrä omia muistiinpanoja. Muistiinpanoihin on mahdollista liittää myös kuvia ja linkkejä eri tiedostoihin.

Saat muistiinpanot näkyviin kartalle symbolin ja tekstin kera.

Omat muistiinpanot reiteille, rantautumispaikoille ja muille tiedoille.

Kartalle voi myös piirtää alueen, joka liitetään muistiinpanoihin. Näin voi merkitä vaikkapa nimettyjä kalastusalueita.

Symbolit muistiinpanoille

Reitit

Käyttäjän omat reitit tallentuvat myös tietovarastoksi. Omia reittejä voi hyödyntää sekä automaattisen reitityksen kanssa että autopilotilla ohjattaessa.

NMEA-nauhoitukset

Nauhoitukset ovat NMEA-laitteilta kerättyä raakatietoa, jonka avulla voidaan toistaa tehty matka kokonaisuudessaan tai tarvittaessa yksittäisiä tilanteita.

Tapahtumaloki

Tapahtumalokiin kerätään automaattisesti erilaisia tapahtumia kuten

 • Reittipisteiden sivuutukset
 • Saapuvat ja lähtevät telematiikkaviestit
 • MOB-tapahtumat
 • AIS- ja ARPA varoitukset (Iso Loisto)

Lisäksi lokiin voi tehdä omia luokiteltuja merkintöjä ja siitä voidaan tehdä tekstidokumentti (RTF-muodossa).

Matkaloki

Ajoneuvon kulusta saadaan haluttaessa lokitiedosto johon merkitään aika, paikka ja kuljettu matka. Lokin saa Loistosta csv-formaatissa, joka aukeaa taulukko-ohjelmissa kuten Excellissä. Esimerkki lokista tässä.

Talletetut matkat

Talletetut matkat ovat tietokantoihin kerättyjä matkapisteitä syvyys- ja aikatietoineen. Voit valita toiminnon, joka piirtää kuljetun reitin kartalle.

Iso Loiston reittien tallennus.

Telematiikka

Telematiikan hallinta Iso Loistossa

Iso Loistossa on telematiikan hallintaa varten oma ikkunansa. Ikkunassa näkyvät kaikki telematiikkayksiköt valintalistassa.

Ikkunan valintalehtien avulla on helppo valita kohde, jolle lähetetään joko paikannus-, seuranta- tai tavallinen sanomaviesti.

Asetukset välilehden avulla määrätään telematiikkakohteiden ja sanomien käytös.

Telematiikka-asetukset.

Kohteiden esitys

Telematiikkakohteet näytetään karttanäytöllä joko ympyränä tai kolmiona. Kohteen nopeudesta riippuva vektori piirretään kulkusuuntaan. Voit valita itse viivan paksuuden ja värin.

Kohde kartalla.

Kohteen telematiikkatiedot saadaan näkymään kartalla vetämällä kohteen yli hiirellä oikea näppäin alas painettuna ja valitsemalla "telematiikkatiedot".

Veneen muut laitteistot

Iso Loistoon on mahdollista liittää ja hyödyntää erilaisia NMEA-laitteita. Voit muuttaa laitteisiin liittyviä asetuksia ja karsia näkyvistä ylimääräiset tiedot. Laitteiden tiedot luetaan näytöltä tai ne piirtyvät havainnollisesti kartalle.

GPS

Navigoinnin kannalta tärkein laite on gps-paikannin, jonka avulla saadaan esitettyä oma sijainti kartalla nopeuden ja tosisuunnan kanssa. Ohjelma on periaatteessa yhteensopiva kaikkien gps-paikantimien kanssa, kunhan laitteessa on NMEA-ulostulo.

Navigointinäyttö GPS-paikannuksen ollessa päällä. Nähtävissä nopeus, tosisuunta, keulasuunta ja tuuli.

Oheisessa kuvassa näkyy tosisuunta, keulasuunta sekä tuulen voima että nopeus. Aluksen vauhti voidaan lukea ruskeasta kehästä. Lievään vastatuuleen pusketaan. Etenemisnopeus on vajaa kaapelinmitta minuutissa (7,3 solmua). Alus on tarkasti reittiviivan kohdalla.

Kompassi

Oman aluksen keulasuunta saadaan kompassilta. Kompassin avulla saadaan aluksen sorto ja kääntyminen näkymään kartalla.

Kaiku ja vedenlämpö

Kaiun avulla saadaan rekisteröityä syvyyslukema. Syvyyslukema talletetaan myös ajettuihin matkoihin, jolloin kartalle saadaan lisäsyvyystietoa. Lämpömittari on usein yhdistetty kaikuun.

Automaattiohjauslaite

Aluksessa oleva autopilotti voidaan yhdistää Iso Loistoon. Laitteelta saadaan usein myös kompassitieto. Laite mahdollistaa veneen ohjaamisen hiirellä. Kaikki NMEA-standardin mukaiset laitteet voidaan yhdistää Iso Loistoon. Vaikka autopilottia ei olisi, niin reitin seuraaminen Iso Loistolla tuottaa paljon hyödyllistä tietoa kuten etäisyyden reittiin ja kulkuajat ja matkat reittipisteisiin ja reitin loppuun. Lisäksi Iso Loisto syöttää NMEA-lauseina reitin kaikkia reittipisteitä muiden laitteiden käyttöön.

Tuulimittari

Tuulimittarin tiedot ovat erityisen arvokkaita purjehtijalle. Tuulimittarin arvot piirretään vektorina karttanäytölle. Tuulimittarin avulla voidaan laskea tuulitrendin muutos: Nouseeko? Kääntyykö?

Arpatutka

Niin sanotulta ARPA-tutkalta saadaan seurattavat kohteet NMEA-tietoina Iso Loistolle. Kohteiden sijainti päivittyy kartalle muutaman sekunnin välein.

GPS ja NMEA liitännät, AIS ja ARPA -käyttö.

ARPA-maaleista voidaan laskea lähin kohtaamisetäisyys ja aika kohtaamiseen. Lisäksi Iso Loisto näyttää tutkan kursorin paikan kartalla.

AIS-yksikkö

Iso Loisto voi toimia AIS (Automatic Identification System) -laitteen näyttölaitteena. Laitteen avulla saadaan lähistöllä olevien muiden alusten sijaintitiedot ja mahdolliset reittitiedot näkyviin. Muista aluksista lasketaan myös lähin tuleva kohtaamisetäisyys ja aika siihen. Iso Loisto osaa hälyttää jos kohtaamisetäisyys menee alle asetetun raja-arvon.

NMEA-tietojen käsittely

Iso Loiston avulla saa tiedon myös NMEA-tietoja tuottavan laitteen vioittumisesta tai sanomien viivästymisestä. Ominaisuus lisää turvallisuutta. Sanomia on mahdollista karsia ja reitittää toisiin sarjaportteihin. Ilman käyttäjän antamaa lupaa kaikki virheelliset lauseet karsitaan pois ennen käsittelyä.

Huom: Pääasiassa NMEA-standardi takaa yhteensopivuuden. Kaikki laitteet eivät kuitenkaan välttämättä ole liitettävissä Iso Loistoon.